Vinařství u Harmáčků

Kontakt

Jiří Harmáček
+420 608 771 667
info@vinarstviuharmacku.cz

Michaela Harmáčková
+420 739 516 462
michaela.harmackova@vinarstviuharmacku.cz

Vinařství u Harmáčků
Nádražní 181, Hustopeče

Vinařství a penzion u Harmáčků
Kapitána Jaroše, Hustopeče

IČ: 68625677. Jiří Harmáček … zapsán v Živnostenském rejstříku vedeném u OŽU Hustopeče, č.j. MŽÚ/1621/08/ŽL/F/MF.